N & E
Napoléon & Empire

Taugwitz church

Taugwitz church

Taugwitz church - Photograph