N & E
Napoléon & Empire

The Lion's mound on the battlefield of Waterloo

The Lion's mound on the battlefield of Waterloo