N & E
Napoléon & Empire

Monument to the Belgians (view number 1)

Monument to the Belgians (view number 1) Monument to the Belgians (view number 1)

Monument to the Belgians (view number 1) - Photograph