N & E
Napoléon & Empire

On Mount Carmel

On Mount Carmel On Mount Carmel

On Mount Carmel - Photograph