N & E
Napoléon & Empire

Koutouzov's Headquarters in Krenowitz (view number 2)

Koutouzov's Headquarters in Krenowitz (view number 2)