N & E
Napoléon & Empire

Sunrise on the Pratzen plateau (view number 2)

Sunrise on the Pratzen plateau (view number 2)