N & E
Napoléon & Empire

Sunrise on the Pratzen plateau (view number 6)

Sunrise on the Pratzen plateau (view number 6)