N & E
Napoléon & Empire

Fourth view of Dego, April 15, 1796, by GP Bagetti

Fourth view of Dego, April 15, 1796, by GP Bagetti

Fourth view of Dego, April 15, 1796, by GP Bagetti - Picture