N & E
Napoléon & Empire

Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini

Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini

Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini - Picture