N & E
Napoléon & Empire

Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini

Italian postage stamp with the image of Luigi Cherubini