N & E
Napoléon & Empire

Stamp East German depicting General Kutuzov

Stamp East German depicting General Kutuzov