N & E
Napoléon & Empire

Józef Antoni Poniatowski

Józef Antoni Poniatowski Józef Antoni Poniatowski

Józef Antoni Poniatowski - Photograph