N & E
Napoléon & Empire

Louis XVIII

Louis XVIII Louis XVIII

Louis XVIII - Photograph