N & E
Napoléon & Empire

George Keith Elphinstone

George Keith Elphinstone

George Keith Elphinstone - Image